GODIŠNJA SKUPŠTINA DMMS 13.03.2015.

Hotel Crowne Plaza, Beograd

 

20150313_100016

Skupština je održana 13.03.2015. od 17-18:30 h u prostorijama hotela Crowne Plaza sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izveštaj o radu DMMS za 2014. godinu (A Barać)
  2. Finansijski izveštaj DMMS za 2014. godinu (M Pekmezović)
  3. Izveštaj o tekućim studijama i predlog novih studija (V Arsić Arsenijević)
  4. Odobren ESCMID Research Grant projekat DMMS
  5. Pripreme za DTFD-4 i TIMM 2017 – Belgrade (V Arsić Arsenijević i A Barać)
  6. Obaveštenje o novoj web stranici DMMS (A Barać i M Pekmezović)

U toku Skupštine je predstavljen finansijski izveštaj DMMS za 2014. godinu (M Pekmezović) i aktivnosti DMMS tokom 2014 . i 2015. godine (A Barać) i tekućim studijama (V Arsić Arsenijević).

Predstavljene su planirane aktivnosti za 2015. godinu (V Arsić Arsenijević, A Barać i M Pekmezović). Predstavljen je ESCMID Research Grant prvi put odobren za studiju u Srbiji (J Nikodinović Runić).
Predloženo je da se započne sa pripremama za DTFD-4 i TIMM 2017 u Beogradu, kao i da se formiraju predlozi za naučni i organizacioni odbor za DTFD-4, za sekretarijat, iznos kotizacije, predlog programa i mesta održavanja.

Predstavljena je nova web stranica DMMS, www.mikologija.org.rs.

Usvojeni su sledeći zaključci Skupštine DMMS:
1. Finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i Izveštaj o radu DMMS
2. Izveštaj Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević o aktivnostima u ECMM (Srbija je preuzela jednu od vodećih funkcija u ECMM u Amsterdamu, 2014. god. i dobila organizaciju TIMM-8, oktobar 2017, hotel Crown plaza, Beograd
3. Predlog o organizaciji 4. DTFD 01. i 02. marta 2016, Hotel Crown Plaza, Beograd
4. Predlog članova Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić, P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik DMMS
Dr Aleksandra Barać, sekretar DMMS

Beograd, 16.03.2015.