Edukacija za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

“Dijagnoza gljivičnih infekcija – od uzorka do rezultata”

13.03.2015. godine, hotel “Crowne plaza”, Beograd

Od površnih gljivičnih infekcija (GI) boluju milioni ljudi širom sveta i one su u stalnom porastu. Takođe, invazivne GI su veliki problem kod rizičnih grupa pacijenata, jer uzrokuju visoku smrtnost. Sve ovo zahteva uvođenje novih metoda i stalno unapređenje dijagnostike GI, u čemu imaju važnu ulogu zdravstveni tehničari i medicinske sestre. Na dobijanje tačnih i pravovremenih rezultata utiču i klinike i laboratorije, jer validnost nalaza zavisi od kvaliteta uzoraka, a posebno vrste i načina uzorkovanja, njegovog transporta, obrade i bezbednog puta. Edukacija će omogućiti prenos neophodnih znanja i jačanje veza između klinika i laboratorija, a u cilju pravovremene i tačne dijagnoze GI.

PODACI O KURSU

Naziv kursa: Dijagnoza gljivičnih infekcija – od uzorka do rezultata
Akreditacija: Zdravstveni savet br. D1-2125/14 (5 bodova za učesnike kursa)
Organizator kursa: Društvo medicinskih mikologa Srbije – DMMS
Rukovodilac kursa: Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević
Minimalni broj učesnika: 30
Cena kursa: 4500 dinara
Prijava za kurs: 28. februar 2015. godine

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

PROGRAM EDUKACIJE

SATNICA

TEMA

PREDAVAČ

10.00-10.45
Površne gljivične infekcije / PGI: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Suzana Tasić Otašević
10.45-11.30Standardne i nove (non-culture) laboratorijske metode u medicinskoj mikologiji
Valentina Arsić Arsenijević

KAFA

11.45-12.30Invazivne gljivične infekcije / IGI odraslih: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Ana Vidović
12.30-13.15Karakteristike IGI kod dece i neonatusa: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Lidija Krivokapić Dokmanović

RUČAK

14.00-14.30
Izbor i transport kliničkih uzoraka odraslih hematoloških pacijenata pod visokim rizikom za IGI
Živanka Marinković
14.30-15.00
Specifičnosti izbora kliničkih uzoraka i uzorkovanja kod pedijatrijskih pacijenata (deca i neonatusi) pod visokim rizikom za IGI
Radica Tejić
15.00-15.15
Izbor i transport uzoraka iz pluća kod pacijenata pod visokim rizikom za IGI
Jasmina Rašković

15.15-15.30Izbor i transport uzoraka iz sinusa kod pacijenata pod visokim rizikom za IGISuzana Radeka
15.30-16.00Bezbedan transport uzoraka i rad u mikološkoj laboratoriji. Prevencija infekcija patogenima koji se prenose putem krvi i vazduha. Sterilizacija i dekontaminacija
Valentina Arsić Arsenijević
16.00-16.30
Unos podataka – barkod. Priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja. Izrada antimikograma
Gordana Sekešan
16.30-17.00Priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus antigena. Elektronsko dostavljanje nalaza
Marija Živković

EVALUACIJA KURSA

17.00-18.00Praktična provera veština
Test provere znanja
Valentina Arsić Arsenijević