Grupa za invazivne gljivične bolesti Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević

Grupa za superficijalne gljivične bolestiProf. dr Suzana Otašević

 

Pozivamo članove DMMS da oforme radne grupe u oblasti medicinske mikologije (info: mikomedlab2014@gmail.com)

20140617_1114011