2013-2015 – “Invazivna kandidijaza u jedinicama intenzivne nege u Srbiji: identifikacija i osetljivost na antimikotike gljiva roda Candida izolovane iz krvi pacijenata“, multicentrična nekomercijalna studija od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (RS)

Ciljevi:

(i) Identifikovati sojeve roda Candida, izolovane iz krvi bolesnika lečenih u bolničkim centrima u RS

(ii) Ispitati osetljivosti izolovanih sojeva na 9 različitih antimikotika

(iii) Poboljšati komunikaciju između bolnica i bolničkih centara u RS

(iv) Prikupiti važne lokalne epidemiološke podatke koji ne postoje za naš region

SOJEVI Candida izolovanih kod pacijenata sa potvrđenom invazivnom kandidijazom se šalju DMMS i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za uzročnike mikoza, Institut za Mikrobiologiju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Subotića 1.

U istraživanje je uključen veliki broj centara u RS.

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite studiji, molimo Vas pratite sledeći link.