Azoli su sintetski antigljivični lekovi sa širokim spektrom dejstva. Derivati
azola su klasifikovani kao imidazoli ili triazoli na osnovu prisustva dva odnosno
tri atoma azota u petočlanom azolnom prstenu. Mehanizam delovanja azola se zasniva
na inhibiciji enzima citohrom P450 3A (CYP 3A), lanozin 14α-demetilaza
koji je odgovoran za konverziju lanosterola u ergosterol. Kao posledica blokiranja
biosinteze ergosterola, glavnog sterola u citoplazmatskoj membrani gljivica,
dolazi do nagomilavanja toksičnih intermedijernih produkata, i promene permeabilnosti
plazma membrane što dovodi do inhibicije rasta, i smrti ćelije u
nekim slučajevima. U in vitro uslovima inhibiraju rast većine vrsta iz roda Candida,
Cryptococcus i Aspergillus kao i dermatofita. Primenjuju se u terapiji lokalnih
i sistemskih gljivičnih infekcija. Za sve azole je zajedničko da mogu inhibirati
i enzimski sistem citohrom P450 u ćelijama sisara. Kako je ovaj enzimski sistem
uključen u metabolizam mnogih lekova mogu se javiti interakcije u toku primene
azola sa drugim lekovima (izoniazid, rifampin, fenitoin i dr.).
Glavni predstavnici ove grupe antimikotika su klotrimazol, mikonazol, ekonazol
i ketokonazol. Lekovi novije generacije koji se primenjuju u terapiji sistemskih
gljivičnih infekcija su: itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, posakonazol.
Ketokonazol se koristi u terapiji hronične mukokutane kandidijaze, histoplazmoze,
kokcidioidomikoze, parakokcidioidomikoze, blastomikoze i infekcija
izazvanih dermatofitima. Dobro se resorbuje iz digestivnog trakta i
dobro se distribuira u tkiva i tkivne tečnosti. Za resorpciju leka neophodno je
prisustvo želudačne kiseline i mnogi lekovi koji smanjuju aciditet značajno
mogu smanjiti resorpciju ketokonazola (antacidi, omeprazol, cimetidin). U centralnom
nervnom sistemu ne postiže terapijske koncentracije. Neželjena dejstva
ketokonazola su hepatotoksičnost (glavno neželjeno dejstvo), a mogu se javiti i
gastrointestinalne tegobe i svrab. Pri primeni visokih doza ketokonazola dolazi do inhibicije steroidogeneze u nadbubrežnoj žlezdi i sinteze testosterona usled
čega se javlja ginekomastija kod muškaraca.
Flukonazol je lek izbora za gljivične meningitise (npr. kriptokokni meningitis)
zbog visoke koncentracije u cerebrospinalne tečnosti (CST). Koristi se
u terapiji orofaringealne kandidijaze (AIDS). Primenjuje se oralno ili intravenski.
U toku primene leka mogu se javiti neželjena dejstva (mučnina i glavobolje),
ređe hepatotoksičnost i eksfolijativni dermatitis (Steven-Jonsonov
sindrom).Vrste Candida krusei i Candida glabrata su rezistentne na flukonazol.
Itrakonazol je lek prvog izbora u terapiji histoplazmoze, aspergiloze, blastomikoze,
kokcidioidomikoze, parakokcidioidomikoze, teških formi aspergiloze
i onihomikoza izazvanih dermatofitima (oralno i intravenski). Nakon peroralnog
unosa podleže metaboličkoj razgradnji u jetri, nastaje oko 30 različitih metabolita
od kojih mnogi ispoljavaju antifungalni efekat. Neželjena dejstva su gastrointestinalne
tegobe, glavobolja i kožne alergijske reakcije (retko hepatitis).
Mikonazol se intravenski primenjuje kod pacijenata sa teškim formama
infekcija izazvanih vrstom Pseudoallescheria boydii. Tokom intravenske primene
leka može se javiti anafilaktička reakcija, poremećaj srčanog ritma i groznica.
Vorikonazol je azol nove generacije, selektivno inhibira 14-α demetilazu
gljiva. Ima širok spektar dejstva na veliki broj plesni i kvasnica i primenjuje se
u terapiji sistemskih mikoza. Terapija izbora je za invazivne forme plućne i
ekstrapulmonarne aspergiloze, kao i infekcija izazvanih vrstom Pseudoallescheria
boydii (rezistentna na AmB).
Posakonazol je azol nove generacije, antimikotik sa širokim spektrom delovanja.
Efikasan je u terapiji infekcija izazvanih flukonazol rezistentnim sojevima
kandida, a primenjuje se i kod pacijenata sa aspergilozom, zigomikozom, kriptokokozom,
i fuzariozom. Posakonazol se primenjuje oralno. Lek se dobro toleriše i
kod manjeg broja pacijenata javlja se mučnina, povraćanje, glavobolja i dijareja.
Ravukonazol spada u grupu triazola i ima slično dejstvo kao vorikonazol.
Poseduje širok spektar antifungalne aktivnosti.