Dragi predavači i učesnici KME-a,

Zahvaljujemo Vam se na interesovanju, učešću, razmenjenom znanju i prijatnoj atmosferi tokom skupa “Dijagnoza gljivičnih infekcija – od uzorka do rezultata” održanog u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu, 13.03.2015. godine. sa preko 120 učesnika.

Slike sa predavanja i izveštaj o održanoj edukaciji možete pogledati na linku Galerija.

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da se okupimo ponovo 2016. godine na simpozijumu 4th DTFD, a koji će se održati u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu, 01. i 02. marta 2016. godine.

Srdačan pozdrav,

Predsednik DMMS,

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević

Od površnih gljivičnih infekcija (GI) boluju milioni ljudi širom sveta i one su u stalnom porastu. Takođe, invazivne GI su veliki problem kod rizičnih grupa pacijenata, jer uzrokuju visoku smrtnost. Sve ovo zahteva uvođenje novih metoda i stalno unapređenje dijagnostike GI, u čemu imaju važnu ulogu zdravstveni tehničari i medicinske sestre. Na dobijanje tačnih i pravovremenih rezultata utiču i klinike i laboratorije, jer validnost nalaza zavisi od kvaliteta uzoraka, a posebno vrste i načina uzorkovanja, njegovog transporta, obrade i bezbednog puta. Edukacija će omogućiti prenos neophodnih znanja i jačanje veza između klinika i laboratorija, a u cilju pravovremene i tačne dijagnoze GI.

PODACI O KURSU

Naziv kursa: Dijagnoza gljivičnih infekcija – od uzorka do rezultata
Akreditacija: Zdravstveni savet br. D1-2125/14
Organizator kursa: Društvo medicinskih mikologa Srbije – DMMS
Rukovodilac kursa: Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević
Broj učesnika: 120
Cena kursa: 4500 dinara

PROGRAM EDUKACIJE

SATNICA

TEMA

PREDAVAČ

10.00-10.45Standardne i nove (non-culture) laboratorijske metode u medicinskoj mikologiji
Valentina Arsić Arsenijević
10.45-11.30
Površne gljivične infekcije / PGI: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Suzana Tasić Otašević

KAFA

11.45-12.30Invazivne gljivične infekcije / IGI odraslih: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Ana Vidović
12.30-13.15Karakteristike IGI kod dece i neonatusa: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju
Lidija Krivokapić Dokmanović

RUČAK

14.00-14.30
Izbor i transport kliničkih uzoraka odraslih hematoloških pacijenata pod visokim rizikom za IGI
Živanka Marinković
14.30-15.00
Specifičnosti izbora kliničkih uzoraka i uzorkovanja kod pedijatrijskih pacijenata (deca i neonatusi) pod visokim rizikom za IGI
Radica Tejić
15.00-15.15
Izbor i transport uzoraka iz pluća kod pacijenata pod visokim rizikom za IGI
Jasmina Rašković

15.15-15.30Izbor i transport uzoraka iz sinusa kod pacijenata pod visokim rizikom za IGISuzana Radeka
15.30-16.00
Zavodjenje i priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja. Izrada antimikograma
Gordana Sekešan
16.00-16.30Priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus antigena.
Marija Živković
16.30-17.00Barkod sistem evidentiranja i elektronsko dostavljanje nalaza. Bezbedan transport uzoraka i rad u mikološkoj laboratoriji. Prevencija infekcija patogenima koji se prenose putem krvi i vazduha. Sterilizacija i dekontaminacija.
Valentina Arsić Arsenijević

EVALUACIJA KURSA

17.00-18.00Praktična provera veština
Test provere znanja
Valentina Arsić Arsenijević