Ehinokandini su nova klasa antifungalnih lekova. Sastoje se od prstena od
šest aminokiselina vezanih za bočni lipofilni lanac. Najvažniji predstavnici su:
anidulafungin, kaspofungin i mikafungin. Ehinokandini inhibiraju sintezu 1,3
β-glukana, glukoznog polimera važnog sastojka ćelijskog zida gljiva. U odsustvu
ovog polimera brzo nastaje liza ćelije.

Anidulafungin se primenjuje u terapiji infekcija izazvanih vrstama iz roda
Candida i Aspergillus uključujući i sojeve koji su rezistentni na amfotericin B i
triazole. U toku primene leka retko se javljaju neželjeni efekti u vidu mučnine,
povraćanja i glavobolje.
Kaspofungin je efikasan u terapiji sistemske aspergiloze i sistemske kandidijaze,
kao i invazivnih formi aspergiloze rezistentne na amfotericin. Kaspofungin
se slabo resorbuje posle oralne primene pa se stoga primenjuje
intravenski. Lek se dobro podnosi.
Mikafungin se primenjuje intravenski i primarno se koristi u lečenju kandidijaze