IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE SKUPŠTINE 22.08.2014.
Skupština je održana 22.08.2014. od 12-14 h u prostorijama Nacionalne referentne laboratorije za uzročnike mikoza sa sledećim dnevnim redom:

1. Izveštaj o radu DMMS za 2013. godina (V Arsić Arsenijević i M Pekmezović)
2. Izveštaj sa sastanka ECMM (V Arsić Arsenijević)
3. Izveštaj o tekućim studijama i predlog novih studija (V Arsić Arsenijević i J Nikodinović)
4. Pripreme za DTFD-4 i TIMM 2017 – Belgrade (A Barać)
5. Predlog novih članova za Predsedništvo i Nadzorni odbor DMMS
6. Bezbedan rad u laboratoriji za medicinsku mikologiju – predavanja (A Barać; M Pekmezović; M Kostić)

U toku Skupštine je predstavljen finansijski izveštaj DMMS za 2013. godinu (M Pekmezović) i aktivnosti DMMS tokom 2013 i 2014 godine (V Arsić Arsenijević) i tekućim studijama (A Barać).

Predstavljen je izveštaj sa sastanka ECMM 2014. god. (V Arsić Arsenijević). Predstavljene su planirane aktivnostima za 2015. godinu (V Arsić Arsenijević, A Barać i M Pekmezović). Predlog novih studija je dala (L Šenerović) (ESCMID grant) i V Arsić Arsenijević (Horizon 2020).
Predloženo je da se započne sa pripremama za DTFD-4 i TIMM 2017 u Beogradu, kao i da se formiraju predlozi za naučni i organizacioni odbor za DTFD-4, za sekretarijat, iznos kotizacije, predlog programa i mesta održavanja. M Pekmezović je zadužena da napravi pregled finansija DTFD-3 i dokumentacije što bi koristili za DTFD-4.
Diskutovano je i o novim članovima za Predsedništvo i Nadzorni odbor DMMS i predloženi su Prof. dr Suzana Otašević i dr Jasmina Nikodinović-Runić. Predloženi su članovi Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić., P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Drugi deo Skupštine je bio posvećen edukaciji. Održana su 3 predavanja iz oblasti bezbednog rada u laboratoriji za medicinsku mikologiju, namenjena laboratorijskim tehničarima koji su prisustvovali edukaciji:

I Sterilizacija (M Kostić)
II Patogeni koji se prenose areosolom (A Barać)
III Patogeni koji se prenose putem krvi (M Pekmezović)

Usvojeni su sledeći zaključci Skupštine DMMS:
1. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2013. godinu, kao i Izveštaj o radu DMMS
2. Usvojen je Izveštaj Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević o aktivnostima u ECMM (Srbija je preuzela jednu od vodećih funkcija u ECMM u Amsterdamu, 2014. god. i dobila organizaciju TIMM-8, oktobar 2017, hotel Crown plaza, Beograd.
3. Usvojen je predlog o organizaciji DTFD-4 maja 2015, hotel Crown plaza, Beograd;
4. Usvojen je predlog članova Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić., P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik
Dr Aleksandra Barać, sekretar

Beograd, 25.08.2014.