IZVEŠTAJ SA SASTANKA ČLANOVA DMMS

Sastanak je održan 24.10.2014. u 11h u prostorijama Interne B Klinike KCS.

1. Predstavljen je finansijski izveštaj DMMS za 2013. i 2014. godinu (Marina Pekmezović)
2. Predstavljene su aktivnosti DMMS tokom 2013 i 2014 godine (Valentina Arsić Arsenijević)
3. Izveštaj sa sastanka ECMM, Amsterdam, Holandija 14.05.2014. godine
4. Pripreme za KME, mart 2015. godine (Valentina Arsić Arsenijević)
5. Informacija o TIMM 2015, Lisabon, Portugalija (Aleksandra Barać)
6. Pripreme za DTFD4, maj 2016. godine (Aleksandra Barać)
7. Pripreme za TIMM 2017, Beograd, Srbija (Valentina Arsić Arsenijević)
8. Izveštaj o aplikacijama za ESCMID research grant (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Prof. Suzana Otašević, Jasmina Nikodinović-Runić)
9. Diskusija i predlozi novih studija (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Prof. Suzana Otašević, Jasmina Nikodinović-Runić
10. Predlozi za popularizaciju medicinske mikologije i unapređenje sajta DMMS (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Milena Branković)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević
predsednik DMMS

Dr Aleksandra Barać
sekretar DMMS

Beograd 24.10.2014.