Društvo medicinskih mikologa Srbije – Godišnja skupštima

 

I Z V E Š T A J

 

 

Skupština je održan 26. 07. 2013. U 13 h u Institutu za javno zdravlje Srbije

“Dr Milan Jovanović Batut”

 

Na skupštini DMMS su donete sledeće Odluke:

  1. Usvaja se finnsijski izveštaj DMMS za 2012. godinu izveštaj DMMS o aktivnosti koje su održane tokom 2012.
  2. Usvaja se Plan rada i aktivnosti za 2013. godinu i za 2014. godinu
  3. Usvaja se dopuna članova Organa DMMS: Predsedništvo, Naučni i Nadzorni odbor
  4. Usvaja se radna grupa za analizu Zakonu o zaštititi stanovništva od zaraznih bolesti koja treba da da predloge za unapređenje istog
  5. Usvaja se Predlog Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da se formira podkomisija za gljivične bolesti u sklopu Republičke stručne komisije o zaraznim bolestima
  6. Osnivaje se Radne grupe DMMS za saradnju sa ECMM, ISHAM i ECMID
  7. Usvaja se predlog da DMMS organizuje i sprovedi Projekte/studije u saradnja sa farmaceutskim kompanijama i u skladu sa Statutom DMMS
  8. Usvaja se predlog studija ECMM, ISHAM i ECMID i dr. u kojima participira DMMS

 

Prof. Dr Valentina Arsić Arsenijević, Predsednik DMMS

Dr Aleksandra Barać, Sekretar DMMS

 

Beograd, 26.07.2013.