KME – Obuka za laboratorijske tehničare 2012.
“PRAKTIČNA OBUKA IZ MEDICINSKE MIKOLOGIJE ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE”

ORGANIZATOR KURSA: Društvo medicinskih mikologa Srbije
AKREDITACIJA KURSA:  Zdravstveni savet Srbije (A-1-2310/11)
BROJ BODOVA:
• Predavači – 12 bodova
• Polaznici – 6 bodova
DATUM ODRŽAVANJA KURSA: 28. februar 2012.
MESTO ODRŽAVANJA KURSA: Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
RUKOVODILAC: Prof. dr Aleksandar Džamić
PREDAVAČI:
• Prof dr Sanja Mitrović, Prof dr Valentina Arsić Arsenijević,
• Prof dr Aleksandar Džamić, Slavica Mikelić, Gordana Sekešan
PROFIL SLUŠALACA: Laboratorijski tehničari
BROJ POLAZNIKA: Minimalno 5, maksimalno 15
KOTIZACIJA: 4.500,00 dinara
PRIJAVA: mikomedlab2011@yahoo.com

CILj KURSA: edukacija laboratorijskih tehničara o pravilnoj primeni laboratorijskih metoda u medicinskoj mikologiji i uloga referentne laboratorije za uzročnike mikoza.

O KURSU: Gljive (kvasnice i plesni) i dermatofiti su česti uzročnici infekcija dlake, nokta, kože, sluzokoža, rožnjače i spoljašnjeg slušnog hodnika. Ove infekcije su hroničnog toka i zahtevaju preciznu dijagnozu pre započete terapije. Najčešći uzročnici infekcija ljudi su dermatofiti i gljive iz roda Candida i Aspergillus, a ređe Cryptococcus, Fusarium, Trichosporon, Rhodotorula, Geotrichum, Acremonium, Scedosporium, Paecilomyces, Trichoderma, Malassezia ili gljive iz grupe Zygomycetes. Primena standardnih metoda u medicinskoj mikologiji ima za cilj povećanje efikasnosti lečenja gljivičnih infekcija, a na osnovu precizne laboratorijske dijagnoze. Identifikacija izolata na nivou vrste, odnosno ispitivanje osetljivosti sojeva na antimikotike in vitro je od posebnog značaja za savremenu terapiju. Za dijagnozu se primenjuju standardne /klasične/ laboratorijske metode, zasnovane na direktnom dokazivanju gljiva i/ili izolaciji gljiva iz bolesničkog materijala. Ove metode su „zlatni standard“ u mikologiji ali je njihova senzitivnost relativno niska (retko su pozitivne) i zahtevaju vreme. Zbog toga su neophodna nova znanja koja će omogućiti primenu savremenih metoda koje povećavaju senzitivnost i specifičnost standardnih dijagnostičkih laboratorijskih testova. Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza ima ulogu da uvodi nove metode, primenjuje evropske standarde, formira protokole i mrežu laboratorija i vrši edukaciju u cilju pravilnog izvođenja laboratorijskih tesova i njihovoj interpretaciji.

TEME: Standardne i nove (non-culture) metode u medicinskoj mikologiji. Priprema nativnih i bojenih preparata. Fluorescentna bojenja u mikologiji. Hranljive podloge – priprema i primena u medicinskoj mikologiji. Priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja i značaj standardnih mikoloških metoda i interpretacija nalaza. Standardne i nove laboratorijske tehnike u dijagnostici dermatomikoza. Metode antimikograma: difuzija, dilucija, Etest – interpretacija. Metode izolacije gljiva, kolekcija gljiva i baza podataka. Detekcija i izolacija gljiva uzročnika infekcija oka, uva, kože, dlake, sluzokoža. Izvođenje ELISA testa i priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida manan antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus galaktomanan antigena.