05.12.2014 Izborna nastava: Medicinska mikologija

Raspored obavezne nastave za studente:

26.12.2014 Ulazni test (I grupa/08.00-08.30, II grupa/ 12.00-12.30, III grupa/ 16.00-16.30)

16.01.2015 Predavanja i laboratorijske vežbe (I, II, III grupa- raspored će biti naknadno postavljen)

23-24.01.2015 Laboratorijske vežbe i izlazni test (I, II, III grupa- raspored će biti naknadno postavljen).

Prisustvo na testovima, predavanjima i vežbama je obavezno (+ mantil za vežbe).

Molimo sve studente da do ponedeljka, 08.12.2014 godine, unesu svoje podatke u online formu link:
https://docs.google.com/forms/d/1hBWXQp76cfhGZ-0N0RfijtALCqvAYwSYh5AZdQlZnvQ/viewform

Važno: neophodno je da student unese tačan termin koji mu odgovara za polaganje ulaznog testa.
Literatura za ulazni test:
“Medicinska mikologija i parazitologija” (ed. Valentina Arsić Arsenijević). Centar za inovacije u mikologiji, Beograd, 2012.: poglavlje 1 (1-25 str.), poglavlje 5 (103-115 str.), poglavlje 6 (117-126 str.).
Knjiga + CD sa prezentacijama se mogu nabaviti u knjižari Data Medika.

Principi laboratorijskog rada – uklanjanje biomedicinskog otpada i sterilizacija (materijal će biti dostupan na linku od ponedeljka 08.12.2014.:
https://drive.google.com/folderview?id=0Bym1NidRjFR1Q3Nvd2h5RDd2UGs&usp=sharing )

Beograd 05.12.2014.

Odgovorni nastavnik,

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević