SASTANAK ČLANOVA DMMS – 24.10.2014.

Poštovani članovi DMMS,
Sastanak članova DMMS će se održati u petak, 24.10.2014. sa početkom u 11h, u Beogradu, Dr Subotića 13 (Interna B klinika KCS, prizemlje levo, sala vežbaonice).
Predsedništvo DMMS je predložilo sledeći dnevni red:

1. Izveštaj o radu DMMS za 2013. godinu;
(Valentina Arsić Arsenijević i Marina Pekmezović) http://mikologija.org.rs

2. Izveštaj sa sastanka ECMM, Amsterdam 14. 05. 2014.;
(Valentina Arsić Arsenijević) http://ecmm.eu/content/ecmm-board-executive-commitee

3. DMMS studije – predlog studija;
(Suzana Tasić Otašević, Jasmina Nikodinović-Runić)

4. Pripreme za DTFD-4, Beograd 2015; (Aleksandra Barać)
http://www.dtfd.org

5. Pripreme za TIMM 2015, Lisabon, Portugalija (Ana Vidović)
http://www.timm2015.org/en/Home_10_6_12.html

6. Pripreme za TIMM 2017, Beograd, Srbija;
(Valentina Arsić Arsenijević)

7. Predlog novih DMMS edukacija (2014/15)
(Dragana Janić)

8. Predlog novih članova Predsedništva, Naučnog i Nadzornog odbora DMMS
http://mikologija.org.rs

Očekujemo Vaš dolazak i aktivno učešće u zajedničkom radu.
Srdačan pozdrav,

Prof. Dr Valentina Arsić Arsenijević

Predsednik DMMS