GODIŠNJA SKUPŠTINA DMMS 26.07.2013.
Poštovane kolege i članovi DMMS,
Pozivamo Vas da prisustvujete godišnjoj skupštini DMMS. Godišnja skupština DMMS održaće se u petak 26.07.2013. u 13h u maloj sali Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
Dnevni red:
1. Izveštaj o radu
2. Zakon o zaraznim bolestima – javna rasprava
3. Predlog za formiranje radne grupe o gljivičnim bolestima
4. Izbor i dopuna članova Predsedništva, Naučnog i Nadzornog odbora
5. Razno

Srdačno,

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik DMMS

Dr Aleksandra Barać, sekretar DMMS