“Invazivna kandidijaza u jedinicama intenzivne nege u Srbiji: identifikacija i osetljivost na antimikotike gljiva roda Candida izolovane iz krvi pacijenata“, multicentrična nekomercijalna studija od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (RS)

P O Z I V

Poštovane kolege,

u toku je nacionalna studija “Invazivna kandidjiaza u Srbiji: identifikacija i ispitivanje osetljivosti na antimikotike gljiva roda Candida” koja ima za cilj unapređenje dijagnoze i terapije invazivnih infekcija u Republici Srbiji.

Zahvaljujemo se svima na dosadašnjem učešću i pozivamo ostale kolege mikrobiologe da:

  1. šalju invazivne izolate Candida spp. iz svojih laboratorija;
  2. popunjavanju online upitnike o kliničkim podacima pacijenta;

Vaša laboratorija će u najkraćem roku dobiti izveštaj o kulturelnoj, biohemijskoj i molekularnoj identifikciji dostavljenog izolata Candida spp. i MIK vrednosti za 9 antimikotika za sistemsku primenu.  Komplete za slanje uzoraka (Mycopack) i troškove slanja snosi DMMS.

Edukacija za mikrobiologe o ovoj studiji i davanje upustva za slanje sojeva se organizuju u prostorijama Nacionalne referentne laboratorije, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Pasterova 2.

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite studiji, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail mikomedlab2014@gmail.com kako bismo dogovorili jednočasovni termin obuke.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.