Rukovodioc i saradnici

Valentina Arsić Arsenijević

Redovni profesor

Stefan Momčilović

Doktor

Milica Petrović

Doktor

Jelena Simić

Student

Nikola Stojanović

Student

Katarina Milinčić

Student

Stefan Milenković

Student

Aleksandra Trajković

Student

Milan Terzić

Student