Sastanci DMMS

2022
2021
2018
2017
2016

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Društvo medicinskih mikologa Srbije (DMMS) organizuje 4. simpozijum “Dijagnoza i terapija gljivičnih oboljenja” (4-DTGO) koji će se održati 26-27.02.2016. u hotelu “Crowne plaza” u Beogradu.

DTGO je nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem koji se organizuje uz podršku Evropske konfederacije medicinskih mikologa (European Confederation of Medical Mycology – ECMM), Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Gljivične infekcije (GI) su od velikog medicinskog značaja i broj obolelih od GI je u stalnom porastu.

Od površnih GI boluje milioni ljudi širom sveta, a od invazivnih GI često umiru visoko-rizični pacijenati.

Zbog toga je stalno unapređenje dijagnoze i terapije GI neophodno u našoj medicinskoj praksi. Vodeći nacionalni i internacionalni eksperti iz oblasti medicinske mikologije će tokom 4-DTGO prikazati najnovija dostignuća i svoje rezultate kroz plenarna predavanja, eskpertske sesije i interaktivni prikaz kliničkih slučajeva, a u okviru tema:

 • Epidemiologija GI
 • Površne GI
 • Invazivne GI kod visoko-rizičnih pacijenata
 • Dijagnoza GI – kliničko-laboratorijsko-epidemiološki pristup
 • Antigljivična terapija i savremeni vodiči
 • Molekularna dijagnoza GI I tipizacija gljiva
 • Translaciona medicinska mikologija
 • Interna i eksterna kontrola u laboratoriji za medicinsku mikologiju

Pozivamo Vas da prisustvujete i aktivno učestvujete u 4-DTGO. Simpozijum je predviđen za medicinske mikologe, mikrobiologe, biohemičare, infektologe, hematologe, pulmologe, onkologe, imunologe, dermatologe, anesteziologe, pedijatre, nefrologe, hepatologe, endokrionologe, otorinolaringologe, intenziviste, lekare opšte prakse, veterinare, farmakologe, fizičare, tehnologe, biologe i molekularne biologe.

Unapred se radujemo Vašem dolasku i mogućnosti da zajedno diskutujemo o novim dostignućima u medicinskoj mikologiji.

Više informacija se nalazi na www.dtfd.org i www.mikologija.org.rs

S poštovanjem,

Sekretarijat Društva Medicinskih Mikologa Srbije – DMMS
dr Aleksandra Barać i Marina Pekmezović
Dr Subotića 1
11000 Beograd
T: +381-11-3643241
M: +381-63-1869502; +381-64-2802123
E-mail: mikomedlab2014@gmail.com

W: www.mikologija.org.rs

13.03.2015.

Godišnja skupština je održana 13.03.2015. od 17-18:30 h u prostorijama hotela Crowne Plaza sa sledećim dnevnim redom:

 1. Izveštaj o radu DMMS za 2014. godinu (A Barać)
 2. Finansijski izveštaj DMMS za 2014. godinu (M Pekmezović)
 3. Izveštaj o tekućim studijama i predlog novih studija (V Arsić Arsenijević)
 4. Odobren ESCMID Research Grant projekat DMMS
 5. Pripreme za DTFD-4 i TIMM 2017 – Belgrade (V Arsić Arsenijević i A Barać)
 6. Obaveštenje o novoj web stranici DMMS (A Barać i M Pekmezović)

U toku Skupštine je predstavljen finansijski izveštaj DMMS za 2014. godinu (M Pekmezović) i aktivnosti DMMS tokom 2014 . i 2015. godine (A Barać) i tekućim studijama (V Arsić Arsenijević).

Predstavljene su planirane aktivnosti za 2015. godinu (V Arsić Arsenijević, A Barać i M Pekmezović). Predstavljen je ESCMID Research Grant prvi put odobren za studiju u Srbiji (J Nikodinović Runić).
Predloženo je da se započne sa pripremama za DTFD-4 i TIMM 2017 u Beogradu, kao i da se formiraju predlozi za naučni i organizacioni odbor za DTFD-4, za sekretarijat, iznos kotizacije, predlog programa i mesta održavanja.

Predstavljena je nova web stranica DMMS, www.mikologija.org.rs.

Usvojeni su sledeći zaključci Skupštine DMMS:

 1. Finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i Izveštaj o radu DMMS
 2. Izveštaj Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević o aktivnostima u ECMM (Srbija je preuzela jednu od vodećih funkcija u ECMM u Amsterdamu, 2014. god. i dobila organizaciju TIMM-8, oktobar 2017, hotel Crown plaza, Beograd
 3. Predlog o organizaciji 4. DTFD 01. i 02. marta 2016, Hotel Crown Plaza, Beograd
 4. Predlog članova Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić, P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik DMMS
Dr Aleksandra Barać, sekretar DMMS

Beograd, 16.03.2015.

 

 

PROGRAM EDUKACIJE

SATNICA

TEMA

PREDAVAČ

10.00-10.45 Standardne i nove (non-culture) laboratorijske metode u medicinskoj mikologiji Valentina Arsić Arsenijević
10.45-11.30 Površne gljivične infekcije / PGI: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju Suzana Tasić Otašević

KAFA

11.45-12.30 Invazivne gljivične infekcije / IGI odraslih: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju Ana Vidović
12.30-13.15 Karakteristike IGI kod dece i neonatusa: značaj pravilnog uzorkovanja za laboratorijsku dijagnozu i terapiju Lidija Krivokapić Dokmanović

RUČAK

14.00-14.30 Izbor i transport kliničkih uzoraka odraslih hematoloških pacijenata pod visokim rizikom za IGI Živanka Marinković
14.30-15.00 Specifičnosti izbora kliničkih uzoraka i uzorkovanja kod pedijatrijskih pacijenata (deca i neonatusi) pod visokim rizikom za IGI Radica Tejić
15.00-15.15 Izbor i transport uzoraka iz pluća kod pacijenata pod visokim rizikom za IGI Jasmina Rašković
15.15-15.30 Izbor i transport uzoraka iz sinusa kod pacijenata pod visokim rizikom za IGI Suzana Radeka
15.30-16.00 Zavodjenje i priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja. Izrada antimikograma Gordana Sekešan
16.00-16.30 Priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus antigena. Marija Živković
16.30-17.00 Barkod sistem evidentiranja i elektronsko dostavljanje nalaza. Bezbedan transport uzoraka i rad u mikološkoj laboratoriji. Prevencija infekcija patogenima koji se prenose putem krvi i vazduha. Sterilizacija i dekontaminacija. Valentina Arsić Arsenijević

EVALUACIJA KURSA

17.00-18.00 Praktična provera veština
Test provere znanja
Valentina Arsić Arsenijević
24.10.2014.

Sastanak je održan 24.10.2014. u 11h u prostorijama Interne B Klinike KCS.

 1. Predstavljen je finansijski izveštaj DMMS za 2013. i 2014. godinu (Marina Pekmezović)
 2. Predstavljene su aktivnosti DMMS tokom 2013 i 2014 godine (Valentina Arsić Arsenijević)
 3. Izveštaj sa sastanka ECMM, Amsterdam, Holandija 14.05.2014. godine
 4. Pripreme za KME, mart 2015. godine (Valentina Arsić Arsenijević)
 5. Informacija o TIMM 2015, Lisabon, Portugalija (Aleksandra Barać)
 6. Pripreme za DTFD4, maj 2016. godine (Aleksandra Barać)
 7. Pripreme za TIMM 2017, Beograd, Srbija (Valentina Arsić Arsenijević)
 8. Izveštaj o aplikacijama za ESCMID research grant (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Prof. Suzana Otašević, Jasmina Nikodinović-Runić)
 9. Diskusija i predlozi novih studija (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Prof. Suzana Otašević, Jasmina Nikodinović-Runić
 10. Predlozi za popularizaciju medicinske mikologije i unapređenje sajta DMMS (Prof. Valentina Arsić Arsenijević, Milena Branković)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević
predsednik DMMS

Dr Aleksandra Barać
sekretar DMMS

Beograd 24.10.2014.

22.08.2014.

Skupština je održana 22.08.2014. od 12-14 h u prostorijama Nacionalne referentne laboratorije za uzročnike mikoza sa sledećim dnevnim redom:

 1. Izveštaj o radu DMMS za 2013. godina (V Arsić Arsenijević i M Pekmezović)
 2. Izveštaj sa sastanka ECMM (V Arsić Arsenijević)
 3. Izveštaj o tekućim studijama i predlog novih studija (V Arsić Arsenijević i J Nikodinović)
 4. Pripreme za DTFD-4 i TIMM 2017 – Belgrade (A Barać)
 5. Predlog novih članova za Predsedništvo i Nadzorni odbor DMMS
 6. Bezbedan rad u laboratoriji za medicinsku mikologiju – predavanja (A Barać; M Pekmezović; M Kostić)

U toku Skupštine je predstavljen finansijski izveštaj DMMS za 2013. godinu (M Pekmezović) i aktivnosti DMMS tokom 2013 i 2014 godine (V Arsić Arsenijević) i tekućim studijama (A Barać).

Predstavljen je izveštaj sa sastanka ECMM 2014. god. (V Arsić Arsenijević). Predstavljene su planirane aktivnostima za 2015. godinu (V Arsić Arsenijević, A Barać i M Pekmezović). Predlog novih studija je dala (L Šenerović) (ESCMID grant) i V Arsić Arsenijević (Horizon 2020).
Predloženo je da se započne sa pripremama za DTFD-4 i TIMM 2017 u Beogradu, kao i da se formiraju predlozi za naučni i organizacioni odbor za DTFD-4, za sekretarijat, iznos kotizacije, predlog programa i mesta održavanja. M Pekmezović je zadužena da napravi pregled finansija DTFD-3 i dokumentacije što bi koristili za DTFD-4.
Diskutovano je i o novim članovima za Predsedništvo i Nadzorni odbor DMMS i predloženi su Prof. dr Suzana Otašević i dr Jasmina Nikodinović-Runić. Predloženi su članovi Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić., P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Drugi deo Skupštine je bio posvećen edukaciji. Održana su 3 predavanja iz oblasti bezbednog rada u laboratoriji za medicinsku mikologiju, namenjena laboratorijskim tehničarima koji su prisustvovali edukaciji:

I Sterilizacija (M Kostić)
II Patogeni koji se prenose areosolom (A Barać)
III Patogeni koji se prenose putem krvi (M Pekmezović)

Usvojeni su sledeći zaključci Skupštine DMMS:

 1. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2013. godinu, kao i Izveštaj o radu DMMS
 2. Usvojen je Izveštaj Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević o aktivnostima u ECMM (Srbija je preuzela jednu od vodećih funkcija u ECMM u Amsterdamu, 2014. god. i dobila organizaciju TIMM-8, oktobar 2017, hotel Crown plaza, Beograd.
 3. Usvojen je predlog o organizaciji DTFD-4 maja 2015, hotel Crown plaza, Beograd;
 4. Usvojen je predlog članova Organizacionog odbora DTFD-4 (V Arsić Arsenijević, N Suvajdžić., P Minić), naučnog odbora DTFD-4 (D Janić, S Otašević, J Nikodinović Runić) i sekretarijata (A Barać, M Pekmezović i M Kostić)

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik
Dr Aleksandra Barać, sekretar

Beograd, 25.08.2014.

31.03.2014.

SASTANAK DMMS – 31.03.2014.

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku DMMS koji će se održati u ponedeljak, 31.03.2014. u 13:00h, kompjuterska sala Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd.

Dnevni red:

 1. Inicijacija studije “Invazivna kandidijaza u jedinicama intenzivne nege u Srbiji: identifikacija i osetljivost na antimikotike gljiva roda Candida izolovane iz krvi pacijenata“
 2. Pregled aktuelnosti DMMS
 3. Razno

Očekujemo Vaš dolazak i aktivno učešće u zajedničkom radu.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik DMMS
Dr Aleksandra Barać, sekretar DMMS

27.11.2013.

SASTANAK DMMS – 27.11.2013.

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku DMMS koji će se održati u sredu, 27. 11. 2013. u 13:00h, mala sala Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd.
Sastanak je posvećen obeležavanju 70 godina od smrti Prof. dr Sime Milosevića.

Dnevni red:

 1. “Prof. dr Sima Milošević, život i delo”
 2. Prikaz aktuelnih istraživanja i projekata u oblasti medicinske mikologije
 3. TIMM-5 (Kopenhagen) izveštaj;
 4. Aktivnosti vezane za TIMM-6 Lisabon, 2015. i TIMM-7, Beograd 2017.
 5. Medjunarodne studije i projekti
 6. Razno

Očekujemo Vaš dolazak i aktivno učešće u zajedničkom radu.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, predsednik

26.07.2013.

Skupština je održana 26. 07. 2013. U 13 h u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”

Na skupštini DMMS su donete sledeće Odluke:

 1. Usvaja se finnsijski izveštaj DMMS za 2012. godinu izveštaj DMMS o aktivnosti koje su održane tokom 2012.
 2. Usvaja se Plan rada i aktivnosti za 2013. godinu i za 2014. godinu
 3. Usvaja se dopuna članova Organa DMMS: Predsedništvo, Naučni i Nadzorni odbor
 4. Usvaja se radna grupa za analizu Zakonu o zaštititi stanovništva od zaraznih bolesti koja treba da da predloge za unapređenje istog
 5. Usvaja se Predlog Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da se formira podkomisija za gljivične bolesti u sklopu Republičke stručne komisije o zaraznim bolestima
 6. Osnivaju se Radne grupe DMMS za saradnju sa ECMM, ISHAM i ECMID
 7. Usvaja se predlog da DMMS organizuje i sprovedi Projekte/studije u saradnja sa farmaceutskim kompanijama i u skladu sa Statutom DMMS
 8. Usvaja se predlog studija ECMM, ISHAM i ECMID i dr. u kojima participira DMMS

Prof. Dr Valentina Arsić Arsenijević, Predsednik DMMS
Dr Aleksandra Barać, Sekretar DMMS

Beograd, 26.07.2013.