Vision – To apply successfully knowledge and skills Led by professional training in order to maintain and improve the health of people, maintaining a leading position in the field of medical mycology.

Mision – Identify a combination of experience and knowledge to provide professional-quality analysis of patients in the field of medical mycology, relying on the expertise of top personnel.

Poslednjih decenija došlo je do dramatičnog porasta gljivičnih infekcija, posebno invazivnih formi, ali se nažalost na njih retko misli kao na moguće uzročnike ozbiljnih, pa često i smrtonosnih oboljenja. Zbog toga je cilj Društva Medicinskih Mikologa Srbije (DMMS) da svojim aktivnostima doprinese podizanju svesti o značaju gljivičnih infekcija, pogotovo u grupaciji pacijenata sa kompromitovanim imunskim statusom.

DMMS je osnovano 13. juna 2008. godine u Beogradu sa osnovnim ciljem da unapredi postojeća znanja iz oblasti medicinske mikologije i na taj način doprinese poboljšanju dijagnoze i terapije gljivičnih oboljenja ljudi kod nas.

Značajan doprinos uvođenju i inplementaciji standarda u dijagnozi i terapiji gljivičnih oboljenja ljudi na nacionalnom nivou je dalo nominovanje Nacionalne Referentne laboratorije za uzročnike mikoza (rešenje Ministarstva zdravlja br. 022-04-28/2008-07, 22 april 2008. god.).

DMMS sarađuje sa drugim nacionalnim udruženjima u Evropi i svetu u cilju razmene ideja i informacija o medicinskoj mikologiji, a radi realizacije zajedničkih projekata.

DMMS sada ima 40 aktivnih članova, studenata i doktora medicine, a najveći broj čine specijalisti mikrobiologije, dermatovenerologije i interne medicine. Članovi društva su takođe i doktori drugih specijalnosti, koji se u svom radu susreću sa gljivičnim infekcijama, kao i diplomirani biolozi, doktori veterine i farmaceuti. Broj članova DMMS se stalno povećava, a postoji interesovanje kolega i iz našeg okruženja da nam se pridruže. Zato pozivamo i Vas da postanete član DMMS.