Bakteriologija

U oblasti bakteriologije, ukupno je aktivno 9 nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) i 2 nacionalna referentna centra (NRC).
NRL za Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica

Rukovodilac: Dr Nataša Galić

Institucija: Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Kontakt: 011-2684 566 lok. 167 / natasa_galic@batut.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica

NRL za sifilis, leptospirozu i lajmsku boreliozu
Rukovodilac: Dr Ivana Kelić

Institucija: Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Kontakt: 011-2684 566 lok. 134 / ivana_kelic@batut.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za sifilis, leptospirozu i lajmsku boreliozu

NRL za međulaboratorijska ispitivanja

Rukovodilac: Dr Aleksandar Damjanović

Institucija: Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Kontakt: 011-2078-620 / aleksandar.damjanovic@zdravlje.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Case Definition: Nije primenljivo

NRL za Campylobacter i Helicobacter
Rukovodilac: Prof. dr Biljana Miljković Selimović

Institucija: Institut za javno zdravlje Niš, Niš

Kontakt: 018-4226384 lok. 179 / mikrobiologija@izjz-nis.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za Campylobacter i Helicobacter

NRL za anaerobne infekcije

Rukovodilac: Dr Marina Dinić

Institucija: Institut za javno zdravlje Niš, Niš

Kontakt: 063 7162-872 / mikrobiologija@izjz-nis.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za anaerobne infekcije

NRL za Meningococcus i Haemophilus
Rukovodilac: Dr Snežana Delić

Institucija: Zavod za javno zdravlje Sombor, Sombor

Kontakt: 025-444853 / mikrobiologija.sombor@gmail.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za Meningococcus i Haemophilus

NRL za registrovanje i praćenje rezistencije bakterijskih sojeva na antimikrobna sredstva

Rukovodilac: Prof. dr Zora Jelesić

Institucija: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad

Kontakt: 021 4897-821 / mikrobiologija@izjzv.org.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za registrovanje i praćenje rezistencije bakterijskih sojeva na antimikrobna sredstva

NRL za kju groznicu

Rukovodilac: Dr Magdalena Zrakić

Institucija: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Zrenjanin

Kontakt: 062-8012208 / mikrobiologija2@zastitazdravlja.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za kju groznicu

NRL za Streptococcus i Pneumococcus

Rukovodilac: Prof. dr Nataša Opavski

Institucija: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011-3643378 / natasaopavski@gmail.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za Streptococcus i Pneumococcus

NRC za Staphylococcus i Enterococcus

Koordinator: Doc. dr Ivana Ćirković

Zamenik: Dr Milica Jovanović

Institucije: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije, Beograd

Kontakt: 011-3643374 / cirkoviciv@yahoo.com; 0113619-750/ mijovan@eunet.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRC.

Preuzmite Case Definition za Staphylococcus i Enterococcus

NRC za tuberkulozu

Koordinator: Prof. dr Branislava Savić

Zamenik: Dr Bojana Luković

Institucije: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije, Beograd

Kontakt: 011-3643-376 / branislava.savic@gmail.com; 011-366-3309 / drbojana@yahoo.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRC.

Preuzmite Case Definition za tuberkulozu