U oblasti virusologije, ukupno je aktivno 6 nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) i 2 nacionalna referentna centra (NRC).

NRL za influencu i druge virusne respiratorne infekcije

Rukovodilac: Dr Slavica Rakić Adrović

Institucija: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Beograd

Kontakt: 011 3976-674, lok. 126 / srakic@torlak.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

NRL za poliomijelitise

Rukovodilac: Dr Saša Janković

Institucija: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Beograd

Kontakt: 011 3976-674, lok. 455 / sjankovic@torlak.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

NRL za morbile, rubelu i varičelu

Rukovodilac: Dr Slavica Rakić Adrović

Institucija: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Beograd

Kontakt: 011 3976-674, lok. 126 / srakic@torlak.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

NRL za arboviruse i hemoragične groznice

Rukovodilac: Dr Vesna Kovačević

Institucija: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Beograd

Kontakt: 064 8466-401 / vkovacevic@torlak.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

NRL za perinatalne virusne infekcije

Rukovodilac: Prof. dr Maja Ćupić

Institucija: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011-3643369 / mcupic@med.bg.ac.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

NRC za HIV/AIDS

Koordinator: Dr Ivana Pešić Pavlović

Zamenik: Doc. dr Maja Stanojević

Institucije: Klinički centar Srbije, Beograd  i Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011-3663290 / ivanapesic69@yahoo.com; 011-3643379 / mstanojevic@med.bg.ac.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRC.

NRC za virusne hepatitise

Koordinator: Doc. dr Ivana Lazarević

Zamenik: Dr Ivana Pešić Pavlović

Institucije: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije, Beograd

Kontakt: 011-3643379 / ilazarevic@med.bg.ac.rs; 011-3663290 / ivanapesic69@yahoo.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRC.

NRL za besnilo

Rukovodilac: Dr Srđan Stankov

Institucija: Pasterov zavod, Novi Sad

Kontakt: 021-420528 / stankov.paster@gmail.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Case definition za influencu i dr. virusne resp. infekcije

Case definition za poliomijelitise

Case definition za morbile, rubelu i varičelu

Case definition za arboviruse i hemoragične groznice

Case definition za perinatalne virusne infekcije

Case definition za HIV/AIDS

Case definition za virusne hepatitise

Case definition za besnilo