Knjige i priručnici

INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE

Smernice za dijagnozu i terapiju
Autor: Valentina Arsić Arsenijević
Prvo izdanje: 2019
Cena: 990 dinara
Knjižara: Datastatus

MEDICINSKA MIKOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA i CD

Urednik: Valentina Arsić Arsenijević
Autori: Valentina Arsić Arsenijević, Marina Milenković, Suzana Otašević, Dušan Pavlica
Godina izdavanja: 2014
Cena: 880 din

Udžbenik Medicinska mikologija i parazitologija je prvenstveno namenjen studentima medicine, farmacije i stomatologije za savladavanje gradiva iz predmeta Mikrobiologija, ali i lekarima kao pomoć u svakodnevnom radu u dijagnosticii lečenju ovih bolesti (preuzeto iz Predgovora).

BUKVAR MEDICINSKI ZNAČAJNIH GLJIVA

Autori: Aleksandra Barać, Igor Luković, Marina Pekmezović
Godina izdavanja: 2012
Cena: 550 din

Bukvar medicinski značajnih gljiva pruža uvid u glavne odlike gljiva, principe klasifikacije i njohov značaj za čoveka sa medicinskog aspekta (preuzeto iz Predgovora).

MEDICINSKA PARAZITOLOGIJA I MIKOLOGIJA

Autori: Ivana F. Kranjčić-Zec, Sanja M. Mitrović, Valentina S. Arsić Arsenijević, Aleksandar M. Džamić
Godina izdavanja: 1999
Cena: 715 din

Priručnik Medicinska parazitologija i mikologija pruža uvid u osnovna teorijska tumačenja i najvažnije principe dijagnostike medicinske parazitologije i mikologije (preuzeto iz Predgovora).

Knjige i priručnike možete kupiti u knjižari Data Medika (ul. Dr Subotića Starijeg 3a, Beograd);

Knjige i priručnike možete naručiti telefonom 063 77 04 113 ili putem e-mail adrese: miralteks@gmail.com