Postanite član

Ako želite postati član DMMS, molimo Vas da popunite pristupnicu.

Članarina na godišnjem nivou iznosi 3000,00 dinara.
Studenti i specijalizanti plaćaju redukovanu članarinu koja iznosi 1000,00 dinara.

Članarina se uplaćuje na račun DMMS:

220-100855-70 Procredit banka
DRUŠTVO MEDICINSKIH MIKOLOGA SRBIJE
Dr Subotića 1
11000 Beograd