Parazitologija

U oblasti parazitologije, ukupno su aktivne 3 nacionalne referentne laboratorije (NRL) i 1 nacionalni referentni centar (NRC).
NRL za parazitske zoonoze
Rukovodilac: Prof. dr Aleksandar Džamić

Institucija: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011 3643-245 / dzamica@med.bg.ac.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za parazitske zoonoze

NRL za toksoplazmozu

Rukovodilac: Dr Olgica Đurković Đaković

Institucija: Institut za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011 2685-788 / olgicadj@imi.bg.ac.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za toksoplazmozu

NRL za trihinelozu

Rukovodilac: Dr Ljiljana Sofronić

Institucija: Institut za primenu nuklearne energije “INEP”, Univerziteta u Beogradu

Kontakt: 011 2619-525 / sofronic@inep.co.rs

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za trihinelozu

NRC za tropske parazitoze

Koordinator: Prof. dr Sanja Mitrović

Zamenik: Dr Zorica Dakić

Institucije: Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije, Beograd

Kontakt: 011 3643-243 / sanjam@med.bg.ac.rs; 011 3619-750 / zorda_dakic@yahoo.com

Za više informacija, preuzmite ličnu kartu NRL.

Preuzmite Case Definition za tropske parazitoze